Cykeljouren & Peab

Sedan början av Oktober så kör vi nattetid med vår Lundbergare 6220 och håller prioriterade gång & cykelvägar rena från grus och löv och nu när vintern kommer så är maskinen utrustad med en saltvagn som kommer göra att vi även sopar och halkbekämpar vägarna under hela säsongen från 1/10 Läs mer…