ENtreprenad

Vi har lång erfarenhet inom allt från finplanering åt privatpersoner, VA- och elschakter, anläggnings- och asfalteringsarbeten i kommunkontrakt samt arbetsledning i anläggningsprojekt.

renovering eller nyproduktion?

Vi utför mark och anläggningsarbeten så som:

  • Husdränering
  • Finplanering t.ex anläggning av innegårdar, stensättning och planteringar
  • Både större och mindre schaktarbeten för t.ex. vatten, el, avlopp och fjärrvärme
  • Husgrunder
  • Asfaltering såväl garageuppfart som kommunal och statlig väg
  • Fräsarbete
  • Vägbyggnation och justeringar

Behöver du maskinhjälp?

Inga uppdrag är för små eller för stora.

För att få ett utlåtande eller en offert för ett uppdrag kontakta oss gärna.