Maskin och transporttjänster

Vi löser maskinuthyrningar och transporter från minsta till största grävare, kran- och schaktbilar, hjul- och kompaktlastare samt olika specialmaskiner både på land och i vatten.

Personlig service

Genom ett modernt tänk, innovativa och flexibla lösningar och det starka samarbetet med andra företag är målet alltid att leverera goda resultat av hög kvalité.

Genom personlig service hoppas vi bygga långsiktiga relationer med såväl beställare som branschkollegor.

  Utlastning eller finplanering?

  Vi har flera duktiga samarbetspartners och levererar maskiner och lastbilar för arbeten så som:

  • Lastbilstransporter för t.ex grus och material
  • Dumpertransporter
  • Maskintransporter/ specialtransporter
  • Schakt- och anläggningsarbeten
  • Muddring
  • Lastningar och lossningar på byggarbetsplatser
  • Drift- och underhållsarbeten t.ex. snöröjning, slotter
  • Krossning och sortering
  • Dammbindning med vattentank

  Mer komplext?

  Vi har även specialredskap så som:

  • Kranarmar med gripskopa eller vinsch
  • Hydraulhammare i olika storlekar
  • Utrustning för snöröjning, slottet etc.
  • Sopvals
  • Sorteringsskopa
  • Långgafflar
  • Vattentank

  Vilket behov har ditt projekt?

  Kontakta oss så återkommer vi med en offert efter era önskemål inom kort.