Verksamheten

Vart började det?

Företaget har sina rötter i Wester’s Mark & Transport AB som startades 2012 av Klaus Wester med idén att vara ett företag som sätter kunden i fokus. 
Produktutveckling har alltid varit ett brinnande intresse för att effektivisera för både verksamhet och slutkund.
Med åren har det utvecklats och tagits fram flera specialbyggda maskiner och tillbehör för att lösa kunders önskemål på bästa sätt.
 
För att nämna några:
– Justerbalk med rivanordning till Lundbergare 6240
– Specialbyggd Volvo L90H för drift & vägunderhåll bl.a godkänd för att dra TMA-vagn.
– TMA-vagn för hjullastare för väg upp till 100 km/h
– Polaris Ranger med vikplog
– Vattentank med BM fäste 3 kubik ink bevattningsramp
– Flertalet olika släp, kransläp och verksamhetsanpassade fordon
Bolaget har växt över tid och 2017 gjordes ett namnbyte till Westers Group.
Westers Mark o Transport

affärsidé

Kärnan i verksamheten är fortfarande att försöka vara navet på arbetsplatsen och lösa olika problem och uppgifter som tilldelas. Genom ett modernt tänk, innovativa och flexibla lösningar och det starka samarbetet med företag runt om i Stockholm levererar vi goda resultat av hög kvalité i var och en av verksamhetsgrenarna.

Tveka inte att kontakta oss för att veta mer om oss, få en offert eller diskutera projekt

Tillbakablick

Här hittar du ett urval från blandade projekt.
Allt från en kort beskrivning av de vanligaste typer av uppdrag vi utför åt kund, till några mer omfattande. 
Inga uppdrag är för små eller för stora.

Följ oss gärna på våra sociala medier för att ta del av fler uppdrag.

TA- planer

Utformning, ansökan och utställ av TA-planer åt bl.a. Bäckström Anläggning och deras akuta insatser gentemot läckor i gas- och fjärrvärmenätet.

Projektutställ

Etablering eller leverans av trafikanordningar, tillfällig skyltning av hastighetssänkningar och områdesinhängning till byggarbetsplatser bl.a på Trollesundsvägen åt NYAB Mälardalen.

Portaldemontage

Trafikavstängning, skyltdemontage och byggnation av nya skyltar, samt demontage av trafikportal åt Peab.

Vägjusteringar

Vägbyggnation, byggnation av farthinder, upprustning av väg och variationer av vägjusteringar inklusive dammbindning i både naturreservat och åt vägföreningar.

Citybanan

Signalkabeldragning i både mark och luft längst tunnelrören, perrongbyggnationer, logistikarbete, anslutningsarbeten till befintlig station samt evakueringstunnlar och tillfartstunnlar åt Bäckström på etappen "Stockholm Södra".

Förbifart Stockholm

Arbetsledning innefattande planering och projektering av bergsutlastning, tillhörande logistik samt finplanering för nya vägnätet på etapp FSE101 på uppdrag via Turebergs Transport åt Hochtief Solutions.

Trafikomläggning

Framtagning av informationstavlor och vägmärken, fräsning, linjemålning, demontage vajräcke, montering av skyddbarriär på bl.a. E18 Enköping på uppdrag via ABTK år Fortifikationsverket.

Rinnande ljus

Specialbyggda ”rinnande ljus” för trafikskyltning på bl.a. motorväg. Batteridrivna och radiolänkade för enkel och smidig montering och drift av våra trafikanordningar.

Westers

Saltsopning

Underhåll av prioriterade gång & cykelbanor genom sopning, plogning, halkbekämpning och utlastning av snö i bl.a. ”lakeprojektet” på uppdrag av Trafikkontoret Stockholm i samarbete med VTI forskningsinstitut.

Säkerhetsansvar

Ansvar för logistik, säkerhet, trafikavstängning, samt samverkan med projektledning, yrkesarbetare, Trafik Stockholm och Trafikverket vid reparation av brofogar på Essingeleden.

Drift och underhåll

Arbetsledning och maskinella tjänster för drift och underhåll av vägnät. Exempelvis slotter, stödkantsläggning, ansvar för asfalt och sidoläggning, ansvar vid totalavstängningar åt bl.a. Skanska driftområde södertörn.

Tough Viking

Byggnation av hinderbana i Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Oslo samt medverkan med vagnpark och stab under tävlingarna. Samarbete med Tough Viking säsongen 2018.

Några av våra kunder

Vilket behov har ditt projekt?

Ring eller maila oss så återkommer vi med en offert efter era önskemål inom kort.