Entreprenad

Vi har lång erfarenhet inom allt från finplanering åt privatpersoner, VA- och elschakter, anläggnings och asfalteringsarbeten i kommunkontrakt och arbetsledning i bl.a. Förbifart Stockholm(FSE101, Kungens Kurva).


Inga uppdrag är för små eller för stora.

För att få en offert eller ett utlåtande om ett uppdrag kontakta oss gärna.


Vi utför mark och anläggningsarbeten så som:

  • Husdränering
  • Finplanering t.ex anläggning av innegårdar, stensättning och planteringar
  • Både större och mindre schaktarbeten för t.ex. vatten, el, avlopp och fjärrvärme
  • Husgrunder
  • Asfaltering såväl garageuppfart som kommunal och statlig väg
  • Fräsarbete
  • Vägbyggnation och justeringar

Läs gärna mer om våra tidigare projekt här: