Leverantörer

Fakturor skickas med bifogade underlag till faktura@westersgroup.se

Fakturor märks med
– Referens
– Projektnummer

Fakturor som avser Westers Group AB faktureras till organisationsnummer: 556798-0726
Fakturor till Westers Group TA AB faktureras till organisationsnummer: 559089-2500

Alternativ (men ej att föredra) via brev till:
Westers Group AB
Solhemsgatan 10
151 41 Södertälje