För leverantörer


Fakturor skickas med bifogade underlag till faktura@westersgroup.se
Samtliga underlag (ex. tidssedlar) ska signeras av beställare.

Fakturor och signerade underlag ska alltid märkas med minst:
– Referens
– Projektnummer
– Littranummer

Westers Group TA organisationsnummer: 559089-2500

Alternativ (men ej att föredra) via brev till:
Westers Group AB
Solhemsgatan 10
151 41 Södertälje