Referenser


TA-PLANER BÄCKSTROM ANLÄGGNING, 2019 + 2020

Vi tar fram och ansöker alla TA-Planer för akuta insatser gentemot läckor i gas respektive fjärrvärmenätet som Bäckström Anläggning har löpande underhåll på.


TRANEBERGSSLINGAN, 2019

Utfört all hantering av trafikomläggningar åt Sveab Anläggning vid Traneberg, där de lägger nya ledningar och bygger ny GC-bana. 


MALL OF SCANDINAVIA, 2019- 2020

Bäckström Anläggning genomförde schakt för fjärrvärme i intensiv trafikmiljö. Projekt där vi var inblandade redan i projekteringsstadiet.
Upprättande av TA-Planer, planering av etapper och all hantering av trafikavstängningar och trafikomläggningar.


VILLAGATAN SÖDERTÄLJE, 2019

Schakt för fjärrvärme i centrala Södertälje åt Bäckström Anläggning.
Ett projekt där vi var med hela vägen från projekteringsstadiet och tillsammans med kunden tog fram lösningarna.


BUSSHÅLLSPLATSER, 2019

Under 2019 så byggde YIT ett större antal busshållplatser i trafikverkets regi i södra Stor-Stockholm.
Vi upprättade TA-Planer samt hanterade de trafikanordningar som erfordrades.


FÖRBIFART STOCKHOLM KUNGENS KURVA, 2019

Arbetsledning etapp FSE101 på uppdrag av Turebergs Transport åt Hochtief Solutions. Planering och projektering av bergsutlastning, logistik samt finplanering för nya vägnätet.


SKANSKA DRIFT OCH UNDERHÅLL, 2018

Arbetsledning och maskinella tjänster på Skanska driftområde södertörn under ett års tid.
Arbetsuppgifter beroende på årstid
– Vintertid mycket snö och halkbekämpning
– Slotter sommartid
– Kontaktperson till trafik Stockholm vid större entreprenadarbeten
– Stödkantsläggning
– Ansvar för asfalt och sidoanläggningar


TOUGH VIKING, 2018

Samarbete med Tough Viking säsongen 2018.
Byggnation av hinderbana i Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Oslo samt medverkan med vagnpark och stab under tävlingarna!


ESSINGELEDEN LOGISTIK OCH TA, 2017 & 2018

Tillsammans med ABTK entreprenad var vi delaktiga vid reparationer av brofogar nattetid i både norrgående och södergående körriktning på Essingeleden.
Ett arbete som innefattade ett stort planerings och säkerhetsarbete med bl.a:
• Logistikarbeten – leveranser / kranbilar & maskiner / förse de olika fogarna med armering / nya fogar & stålkonstruktioner under nätterna.
• Säkerhetsansvaret – avstängningar ( både de tyngre som buffertar men även de lätta med skyltar & serganter )
• Samverkan med projektledning, yrkesarbetare, trafik stockholm och Trafikverket. Arbetena utfördes nattetid mellan 22.00 – 05.00.
Under 2017 utfördes byten av fogar och även pendellager på 7 fogar. Resterande fogar utfördes 2018.


SNÖRÖJNING 2016/2017

Under vintern 2016 / 2017 utför vi snöröjning & halkbekämpning på följande projekt
Högdalens Kraftvärmeverk (Turebergs Transport)
Trångsund – Sjöängen (SKANSKA)
Ågestavägen (SKANSKA)

Arbetet innebar även mer detaljade utlastningarn och innefattade trånga utrymmen & kulvertar där det fanns behov av en mindre kompaktlastare för att få fram snön för utlastning lastbilar.ALBANO, 2016

Projekt åt BDX i Albano i Stockholm med Volvo L60H som innebar:
– Gjutning och återfyllning runt en kulvert mellan forskning/universitetet och nya stadsdelen
– Utlastning 32.000 ton farligt avfall(massor)
– Logistikhantering intill banvallen


SALTSOPNING GC-BANOR, 2015-2017

Nattarbete med underhåll av prioriterade gång & cykelbanorna i ”lakeprojektet” i Stockholm med Lundbergare 6220, Holms sopvals 2,2 bred.
– Sopning och halkbekämpning av GC vägarna varje dag från löv, grus, grenar och annat.
– Under vinterperioden spreds torrsalt & lake i en blandning som för att is och snö inte ska ligga kvar på banor, med saltvagn från Falköping
– Vid större snöfall även plogning och sedan sopning av samtliga GC-vägar. Utlastning av broar och trånga passager efter behov.
Allt arbete genomfördes i samarbete med VTI forskningsinstitut från Lindköping på uppdrag av Trafikkontoret.


URSVIK, 2016

Finplanering inne på en innergård i kv Jubilaren i Ursvik åt Bäckström Anläggning & Bäckström Stockholm.
Lundbergare med dumpervagn gick som servicemaskin på detta komplexa projekt med flera viktbegränsningar att förhålla sig till då innergården var anlagd på valv ovanför p-däck. I detta projekt användes många unika materialval såsom lecakulor istället för krossmaterial, ett genomtänkt projekt som var kul att få medverka på.GETRYGGENS VÄGFÖRENING, 2016

Vägarbete åt Getryggens Vägförening i Grödinge sommaren 2016.
– Justerat vägen från håligheter
– Byggt upp vägen där det lutat åt fel håll för vattenavrinning
– Byggt farthinder
– Monterat & ställt fram hastighetsskyltar på området
– Dammbindning av hela grusvägenDAMMKÄRRSVÄGEN, 2016

Arbete åt en privat kund i Södertälje:
• Schaktat fram och rivit en gammal mur som varit gjuten och nu på senare tid börjat ge vika och börjat falla mot en bärande pelare.
• Monterat nya L stöd
• Återställt efter en fiberinkoppling till fastigheten med gräsmattejord
• Schaktat fram och flyttat avloppsledning för att sedan kunna bredda uppfarten
• Krossat upp en ny bilsläps & båtvagns parkering
• Justerat hela infarten samt carporten för att få rätt fall på ytan för vattenavrinning
• Jordat ytor intill den nya parkeringen

I samarbete med :
Hallqvist Mark & Entreprenad AB
Turebergs Åkeri
Unilast MaskintransporterVÄGJUSTERINGAR, 2015

Variationer av vägjusteringar som innefattat allt från små korta vägar till längre vägsträckor som även dammbundits.PERSHAGSVÄGEN, SÖDERTÄLJE 2015

Byte av ingående vatten & avlopp samt byggde ny större infart samt murar & trappor åt privatkund.
I samarbete med AK Schakt & entreprenad , Thörns Schakt & Maskinentreprenad.


SÖDERTÄLJE FRISKOLA, 2015

Utbyggnad av parkering åt Södertälje friskola i sammarbete med AK Schakt & Entreprenad och Thörns Schakt & Maskinentreprenad.


MUSKÖ NATURRESARVAT, 2015

Byggnation och upprustning av sommarvägar i naturresarvatet på Muskö åt BLT Entreprenad.


CITYBANAN, 2015

Under sensommaren & hösten 2015 blev vi anlitade av Bäckström Stockholm som på uppdrag av Bäckström Anläggning & Trafikverket i projektet ” Citybanan” i Stockholm. Vi jobbade på etappen ” Stockholm Södra” i ungefär 2,5 månad och under den tiden innebar det en hel del dag och nattkörning. Vårt uppdrag var bla:
– Signalkabeldragningar i både mark och luft längst tunnelrören.
– Perrongbyggnationer
– Logistikarbete
– Anslutningsarbeten till befintlig station samt evakueringstunnlar och tillfartstunnlar.