Trafikanordningar

Sedan sommaren 2019 erbjuder vi framtagande och planering av TA-planer, schakttillstånd samt alla övriga tillstånd efter behov och hyr ut det TA-material som behövs för att skapa en säker arbetsplats i ditt projekt utifrån behov.


Oavsett om du är i behov av enbart tillstånd, stöd i planering, kompletterande trafikavstängningsmaterial till en befintlig avstängning eller utförande av allt från planering till avetablering av en trafikomläggning, kan vi hjälpa dig.


Vi hjälper er att skapa en säker arbetsplats oavsett om det är husbyggnation, mindre anläggningsarbeten i offentlig mark eller större väg- eller broprojekt.


Vi levererar avstängningsmaterial som:

 • Barriärer
 • Kravall- och byggstaket
 • Trafikbuffertar
 • Farthinder
 • Körplåtar
 • Trafikbroar
 • Skyltar
 • Påbudsvagnar
 • Trafikljus

Vi bistår med tjänster som:

 • Trafikanordningsplaner (TA-planer)
 • Myndighetstillstånd för t.ex schaktning
 • TMA
 • Trafikvakter
 • Väglots
 • Daglig tillsyn av avstängningar med digital dokumentation
 • Ansvar och jourberedskap för arbetsområde
 • Skylttvätt

Ring eller maila oss så återkommer vi med en offert efter era önskemål inom kort.